Photo

Maru Porres de la Haza Universitat Politècnica de València

Valencia, España
Cartografia

Enginyera
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email MPORRES@CGF.UPV.ES

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Ocupació Professional

Enginyera en Geodèsia i Cartografia i Enginyera topògrafa

Especialitat: Cartografia i Teledetecció

Subdirectora d’Ordenación Académica y Calidad de l’E.T.S. Ingeniería Geodèsica, Cartogrñafica y Topografía (ETSIGCT)

Professora Titular de l’ETSIGC

 

Telèfon

963877550