Photo

Mercedes Herranz Marco Internacionalización y Desarrollo de Organizaciones SAL

València Web Facebook Twitter Grupo Empresas
AlimentacióEmpresa

Consultora
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email mherranz@indor.net

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Més de 30 anys dedicada al comerç internacional, acompanyant les empreses en els seus processos d’internacionalització. Especialitzada en empreses d’alimentació, hàbitat i servicis.