Mercedes Herranz Marco

Internacionalización y Desarrollo de Organizaciones SAL

Més de 30 anys dedicada al comerç internacional, acompanyant les empreses en els seus processos d’internacionalització. Especialitzada en empreses d’alimentació, hàbitat i servicis.

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a mherranz@indor.net