Photo

Mercedes Almenar-Muñoz Universitat Politècnica de València

Valencia, España Linkedin
Medi AmbientResidusUrbanisme

Advocada Professora
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email meralmuo@urb.upv.es

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Urbanisme, avaluació ambiental del planejament territorial i urbanístic, i afeccions i riscos ambientals del planejament (contaminació atmosfèrica, acústica, gestió de residus, consum de recursos naturals, espais i espècies protegides…).