Monica Gil Junquero

Ajuntament de Xirivella

Llicenciada en Sociologia per la UAB, Màster d’Agent d’Igualtat de la UV i Màster de Gènere, Societat i Polítiques Públiques en l’especialitat d’economia i gènere, de la Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials (FLACSO). Doctora en Estudis de Gènere amb la tesi “Els pressupostos amb perspectiva de gènere a l’Estat espanyol”. Des de 1999 i fins a l’actualitat, m’he desenvolupat com a tècnica i/o responsable d’igualtat en diferents institucions i ONGD de l’Estat espanyol i Amèrica Llatina, entre d’altres, UNIFEM Regió Andina (ara ONU Mujeres), a la Unitat d’Igualtat del Govern de Cantabria i a l’Ajt. de Xirivella (València). En l’àmbit acadèmic, vaig ser professora associada a la UV i des de l’any 2010 sóc la professora de l’assignatura de Pressupostos amb perspectiva de gènere del Màster Oficial de Gènere i Polítiques d’Igualtat (UV). He impartit docència en aquesta matèria en diferents màsters d’igualtat i per a diferents administracions publiques (GVA, Ajt. Valencia, etc).

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a monica.giljun@gmail.com