Natalia García Fernández

SOSTRE

Arquitecta especialitat Urbanisme, Màster en Arquitectura del Paisatge i experta en Cooperació per al desenvolupament d’assentaments humans, instruments de planejament urbà i allotjament a Amèrica Llatina i Àfrica.

La meua recerca i treballs professionals giren entorn al paisatge, l’urbanisme, el territori, l’espai públic, entorns patrimonials, ciutat informal… a diferents escales i diversos escenaris on els processos participatius juguen un paper prioritari.

Telèfon: 619572550

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a n.garcia.fdez@gmail.com