Photo

Noa de la Torre Alfaro Diari El Mundo

València Twitter
Educació

Periodista
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email noadelatorre@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Periodista del diari El Mundo a València, especialitzada en temes educatius. Presidenta de la Unió de Periodistes Valencians.