Paloma Oltra Del Cerro

A l’atur
Professional amb més de 10 anys de trajectòria laboral en la gestió de projectes de cooperació internacional i educació per al desenvolupament així com en temes de gènere (formació, transversalització i implementació de polítiques pro equitat de gènere), tant a Espanya com a Amèrica central (El Salvador i més àmpliament a Guatemala).
He estat en qualitat de tècnica de projectes en l’Asociación Feminista Las Dignas en San Salvador (El Salvador) i en l’ONGD Atelier a València dins de la Secretaria Tècnica de la taula de suport a la defensa dels drets humans de les dones i la pau a Colòmbia. A més, he sigut la delegada tècnica d’Educació per al desenvolupament en la delegació valenciana d’Educació Sense Fronteres, ESF-España. I he estat de cooperant expatriada de l’ONGD Mugixen Gainetik a Nebaj (El Quiché, Guatemala) per a l’elaboració d’una política de gènere. I posteriorment, he sigut consultora de servicis professionals en UNA Gestión y Comunicación a Bilbao.
Telèfon: 679 243 544

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a palolce@yahoo.es