Photo

Pascuala García Martínez Universitat de València

València Web
Òptica

Física
Contacte

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a pascuala.garcia@uv.es

Contacte usant webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Pascuala García Martínez és llicenciada en Física (1993) i doctora en Física (1998) per la Universitat de València. Des de 2002 és professora titular d’universitat i des de 2012 està acreditada a catedràtica d’universitat per l’ANECA. Ha realitzat diverses estades d’investigació en centres estrangers com: Geòrgia Tech Lorraine, Metz (França), Faculty of Electrical Engineering, Tel-Aviv University (Israel) i Centre d’Optique, Photonique et Làsers, Universite Laval, Quebec (Canadà). Per la realització d’esta última estada de set mesos de duració va rebre una beca postdoctoral per part de la Secretària d’Estat d’Educació i Universitats. També ha realitzat estades en universitats espanyoles com la Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Amb esta última universitat, està realitzant la seua labor investigadora més recent.
El seu principal camp d’investigació se centra en l’estudi dels moduladors espacials de llum, bàsicament en el caracteritzat i aplicació dels cristalls líquids, el processat opticodigital d’imatges, correlacions no lineals i processat morfològic. És coautora de més de 60 articles en revistes internacionals d’alt índex d’impacte, de 6 capítols de llibre i d’unes 70 comunicacions (11 d’elles ponències invitades i 1 plenària) a congressos internacionals i nacionals. Així mateix ha col·laborat en més de 20 projectes d’I+D finançats en convocatòries públiques tant a nivell estatal com a nivell autonòmic. En concret ha sigut investigadora principal d’algun d’ells. Ha participat en un contracte d’I+D d’especial rellevància amb l’empresa valenciana Assembled New Technologies SL. Ha participat en l’organització de congressos internacionals en la Universitat de València i en la Universitat Miguel Hernández d’Elx.
Ha rebut la menció honorífica de ser senior del SPIE (International Society for optics and photonics fundada als Estats Units en 1955) en 2010 i la de ser senior de l’ÓSSA (Optical Society of Amèrica) en 2015. Ha format part de diversos comités d’organització i gestió del SPIE. Ha sigut moderadora de diverses sessions en els congressos internacionals bianuals del Photonics Europe a Brussel·les (Bèlgica) en els anys 2008-2016.
Les seues tasques docents se centren en distintes assignatures de l’antigues llicenciatura en Física i de la diplomatura en Òptica i Optometria, així com els nous graus de Física i d’Òptica i Optometria, i en els estudis de Doctorat en Física. Ha sigut professora invitada del Programa Europeu ERASMUS, per a donar un curs de Sistemes Òptics (10 hores) en Ecole Nationale Superieure de Physique de Marseille, Universite d’Aix Provenç, a Marsella (France) en 2003.
Pel que fa a tasques de gestió universitària, ha sigut coordinadora de la Unitat Docent d’Òptica Física, del Departament d’Òptica de la UVEG, des de setembre de 2000 fins a setembre de 2001. També ha sigut membre en tribunals de tesi i de treballs d’investigació. Posseïx reconeguts 3 trams d’investigació (sexennis) i 4 de docència (quinquennis).
Profundament compromesa amb la defensa dels drets de les dones investigadores, a pesar del poc de temps disponible per les seues tasques investigadores i docents. Coordinadora del node de la Comunitat Valenciana de l’Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) des de 2005 fins a 2007, organitzant diverses conferències en la Universitat de València, en l’actualitat és secretària del grup especialitzat de Mujeres en Física de la prestigiosa Real Sociedad Española de Física des de 2011. Representant de la Facultat de Física en la Comissió de Polítiques d’Igualtat de la UVEG (201-actualidad). Directora de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Física (2010- actualitat). Membre de la Comissió Redactora del II Pla d’Igualtat de la Universitat de València representant al campus de Ciències (Facultats de Física, Matemàtiques, Biologia, Química, Farmàcia i Escola d’Enginyeria) en 2013. Ponent invitada en la VII Jornada Estatal de las Unidades de Igualdad de las Universidades Públicas (5 y 6 de juny 2014), amb la xarrada ¿Por qué las chicas no quieren ser ingenieras y tecnólogas?

Actualment és la presidenta del node AMIT-MuVal, que representa a las associades d’AMIT en la Comunitat Valenciana i en Múrcia.

Telèfon

619197966