Paula Alepuz

Universitat de València

Mèrits més rellevants

Publicacions (més rellevants )

-van Wijlick L, Geissen R, Hilbig JS, Lagadec Q, Cantero PD, Pfeifer E, Juchimiuk M, Kluge S, Wickert S, Alepuz P, Ernst JF., 2016. Dom34 Links Translation to Protein O-mannosylation. PLoS Genet. 12(10): e1006395

-Li, T., De Clercq, N., Medina, D.A., Garre, E., Sunnerhagen, P., Pérez-Ortín, J.E. and Alepuz, P., 2016. The mRNA cap-binding protein Cbc1 is required for high and timely expression of genes by promoting the accumulation of gene-specific activators at promoters. Biochim Biophys Acta-Gene Regulatory Mechanisms. 1859(2):405-419

– Zuzuarregui, A., Li, T., Friedmann, C., Ammerer, G. and Alepuz, P., 2015. Msb2 is a Ste11 membrane concentrator required for full activation of the HOG pathway. Biochimica Et Biophysica Acta-Gene Regulatory Mechanisms. 1849(6):722-730

– Li, T., Belda-Palazón, B., Ferrando, A. and Alepuz, P. 2014. Fertility  and  polarized  cell  growth  depends  on  eIF5A  for  translation  of  polyproline-rich  Formins  in Saccharomyces cerevisiae. Genetics 197(4):1191-1200

-Garre, E., Romero-Santacreu, L., Barneo, M., Ana Miguel, Pérez-Ortín, J.E. and Alepuz, P. 2013. Nonsense-mediated mRNA decay controls the changes in yeast ribosomal protein pre-mRNAs levels upon osmotic stress. PLOS One 8(4): e61

-Garre, E., Romero-Santcreu, L., de Clerqc, N., Blasco-Angulo, N., Sunnerhagen, P. and Alepuz, P., 2012.Translation mediated by the yeast nuclear cap-binding protein Cbc1/Sto1 is necessary for the rapid reprogramming of translation after hyperosmotic shock. Mol. Biol. Cell 23: 137-150

-Romero-Santacreu L, Moreno J, Pérez-Ortín JE and Alepuz P. 2009. Specific and global regulation of mRNA stability during osmotic stress in Saccharomyces cerevisiae. RNA. 15(6):1110-20

-Pérez-Ortín, J. E., Alepuz, P. M. and Moreno, J., 2007. Genomics and gene transcription kinetics in yeast. Trends in Genet. 23(5): 250-257

-Alepuz, P. M., Jovanovic, A., Reiser, V. and Ammerer, G., 2001. Stress induced MAP kinase Hog1 is part of transcription activation complexes. Mol.Cell, 7: 767-777

-Alepuz, P. M., de Nadal, E., Zapater, M., Ammerer, G. and Posas, F., 2003. Osmostress induced transcription by Hot1 depends on a Hog1-mediated recruitment of the RNA polymerase II. EMBO J., 22 (10): 2433-2442

-de Nadal, E., Zapater, M., Alepuz, P. M., Sumoy, L., Mas, G. and Posas, F., 2004. Regulation of gene expression by the Hog1 MAPK is mediated by the Rpd3 histone deacetylase. Nature, 427: 271-274

Projectes d’investigació dirigits 

Títol: Control de la estabilidad de los mRNA mensajeros por la MAPK Hog1

Finançat per: Consellería d’Empresa, Universitat i  Ciència – Generalitat Valenciana

Duració: 2005 – 2006

Investigadora principal: Paula Alepuz Martínez, Universitat de València

Número de projecte: GV05/051

Import: 30.000 euros

Títol: Control  de  la  estabilidad  de  RNAs  mensajeros  por  la  MAP  quinasa  Hog1  en respuesta a señales ambientales

Finançat per: Ministeri d’Educació i Ciència. Secretaria General de Política Científica i Tecnològica

Duració: 2005 – 2008

Investigadora principal: Paula Alepuz Martínez, Universitat de València

Número de projecte: BFU2005-08359

Importe: 99.960 euros

Títol: Mecanismos moleculares implicados en la regulación de la estabilidad y la traducción de mRNAs en respuesta a señales ambientales

Finançat per: MCNN – Ministeri de Ciència i Innovació

Duració: 2009 – 2011

Investigadora principal: Paula Alepuz Martínez, Universitat de València

Número de projecte: BFU2008-02114

Import: 133.100 euros

Títol: Mecanismos moleculares implicados en la regulación de la estabilidad y la traducción de mRNA MAP en respuesta a señales ambientales

Finançat per: Conselleria d’Educacio i Ciència – Generalitat Valenciana

Duració: 2010 – 2010

Investigadora principal: Paula Alepuz Martínez, Universitat de València

Número de projecte: GV/ACOMP/2010/172

Import: 15.000 euros

Títol: Mecanismos moleculares implicados en la regulación de la estabilidad y la traducción de mRNA MAP en respuesta a señales ambientales

Finançat per: Conselleria de Educació i Ciència. Generalitat Valenciana

Duració: 2011

Investigadora principal: Paula Alepuz Martínez

Número de projecte: GVACOMP2011-105

Import: 12.000 euros

Títol: Regulación de la expresión génica a través de las modificaciones de las histonas y la estabilidad  y traducción  de los mRNAs en estrés y envejecimiento  cronológico  en la levadura Saccharomyces cerevisiae

Finançat per: UNVA – Universitat de València

Duració: 2013 – 2014

Investigadora principal: Paula Alepuz Martínez

Número de projecte: UV-INV-AE13-139034

Import: 10.000 euros

Títol: Regulación  cruzada  entre  la  transcripción  y  la  estabilidad  de  los  mRNAs. Aproximaciones genómicas y mecanismos implicados en la respuesta al estrés

Finançat: MINECO. Ministeri d’Economia i Competitivitat

Duració: 2014 – 2016

Investigador/a principal: José E. Pérez Ortín i Elia Paula Alepuz Martinez

Número de proyecte: BFU2013-48643-C3-3-P

Import: 229.900 euros

Estades en centres d’investigació estrangers de reconegut prestigi 

Centre: Department of Biochemistry and Molecular Cell Biology. Lundberg laboratory. Göteborg University

Localitat: Göteborg; Any: 2011; Duració: 6 mesos; Clau: Convidada finançat pel Guest Research Program of the GU.; País: Suència; Tema: Mechanisms involved in the regulation of translation in response to osmotic stress

Centre: Department of Biochemistry and Molecular Cell Biology. Ludwig Boltzmann-Forschungsstelle. University of Vienna. Vienna Biocenter; Localitat: Viena; Any: 2002; Duració: 2 mesos; Clau: Post-doctoral; País: Àustria; Tema: Analisys of the Saccharomyces cerevisiae osmotic stress response pathway

Centre: Department of Biochemistry and Molecular Cell Biology. Ludwig Boltzmann-Forschungsstelle. University of Vienna. Vienna Biocenter; Localitat: Viena; Any: 1998-2001; Duració: 3 any, 8 mesos i 15 dies; Clau: Post-doctoral; País: Àustria;Tema: Role of Msn5 nuclear exportine in the pheromone response Analisys of the Saccharomyces cerevisiae osmotic stress response pathway

Centre: The Johns Hopkins University; Localitat: Baltimore; Any: 1996; Duració: 4 mesos; Clave: doctorand; País: Estats Units; Tema: MSN5 interaction with the calcineurin pathway of Saccharomyces cerevisiae.

Direcció de tesis doctorals i treballs fi de màster

-Direcció de 2 tesis doctorals (2009 y 2015, ambdues amb calificació màxima) i una en curs

-Direcció de 4 tesis de Màster o DEA (2006-2016) i nombrosos Treballs Fi de Grau

Pertinença a Comités Avaluadors i Revisor de Projectes i Articles

-Avaluadora de projectes de l’EU 6th Framework Programme com Reme’t Referee
-Avaluadora de l’Agència Nacional A.N.E.P. de projectes d’investigació
-Avaluadora de l’agència nacional ANECA
-Revisora d’articles científics per a les revistes: Current Genetics, Biotechnology for Biofuels, Molecular and Cellular Biology, PLOS One, Nature Communications, Nucleic Acids Research, BBA-GRM.

Beques, premis  i reconeixements de l’actividad investigadora

-Premi Extraordinari de Llicenciatura 1992
-Beca F.P.I. Ministeri Educació i Ciència (1993-1996)
-Beca Estada Curta F.P.I., Johns Hopkins University, Baltimore, U.S.A. (1996)
-Beca EMBO Long Term Fellowship, Universitat de Vienna (1999-2001)
-Contracte Investigadora Ramón i Cajal, Universitat de València (2003-2008)
-Informe Trajectòria Investigadora Destacada, Programa I3 (2007)
-Habilitació Nacional per al cos de Professors Titulars de Bioquímica i Biologia Molecular (2008)
-Tres sexennis investigadores reconocidos (1996-2013)
Experiència docent i de coordinació de la docència
-Docència en assignatures de Bioquímica i Biologia Molecular en Llicenciatures i Graus de la Universitat de València (2003-actualidad)
-Docència en cursos de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra (2002) i de la Universitat de València (2006-2011)
-Professora en el Màster en Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica de la Universitat de València (2011-actualidad). Coordinadora d’una assignatura des de setembre 2016.
-Presidenta del tribunal d’Avaluació de Tesi de Màster en Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica de la Universitat de València
-Professora convidada en el Màster en Biologia Molecular de la Göteborg University (Suècia) (2012)
Telèfon: 963543462

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a paula.alepuz@uv.es