Pilar Sánchez Aguilar

Programa Nagore
Llicenciada en Criminologia (Universitat de València – 2008); Diplomada en Graduat Social (Universitat de València – 1997); Màster en intervenció individual, familiar i grupal (Universitat de València -2013).
Ha treballat com a tècnica en un projecte d’investigació, desenvolupat per Facultat de Psicologia, Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, Universitat de València (8/2/2011-31/12/2012), finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea.
Durant els anys 2013 i 2014 vaig desenvolupar, per iniciativa pròpia, el programa Nagore de prevenció de la violència de gènere en el context educatiu, posant-se en marxa la seua primera edició, en l’àmbit municipal, en el curs acadèmic 2014-2015. A partir de la segona edició, este projecte, quantitativament, s’ha fet extensible a la població en general i, qualitativament, s’han incrementat les línies de prevenció primària, abordant un altre tipus de violències com són l’acaçament escolar i l’homolesb.

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a programa.nagore@gmail.com