Rosa Isusi Fagoaga

Universitat de València

És docent des de fa més de 20 anys. Té de 30 publicacions en el àmbits de la recuperació de patrimoni musical i educació amb música. Membre del Institut de Creativitat i innovacions educatives de la UV. Ha col.laborat amb Culturarts.

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a Rosa.Isusi@uv.es