Rosa Mari Roig i Berenguer

Universitat de València

Professora doctora en ciència política de la Universitat de València. Obté el doctorat en Ciències Polítiques de la Universitat de València en 2009, amb la tesis doctoral titulada “Elit parlamentària femenina en el Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Parlament Europeu (1979‐2000)”, publicada per l’Editorial Tirant. Ha estat investigadora en EUROPUB (project europeu de recerca) i en l’AP OSCE. També ha treballat com a consultora per al Govern d’Espanya i diferents governs locals així com per a altres institucions internacionals. Ha publicat diferents articles científics i workings papers. Les seues àrees d’investigació són: elits polítiques, gènere, governs de coalició i estat de benestar.

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a rosa.roig@uv.es