Photo

Rosa Llop ELISAVA

Barcelona Web
Arts plàstiquesComunicació digitalTIC

Dissenyadora
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email Rosallop@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Dissenyadora, experta en sistemes gràfics i llenguatge visual. Directora del màster en disseny d’experiència d’usuari i transformació digital a Elisava. Recerca en l’àmbit de la crítica a les interfícies digitals. Autora i curadora d’exposicions i esdeveniments vinculats al disseny, la publicació i les tecnologies digitals.