Silvia Catalán Romero

CCOO PV

Llicenciada en Psicologia

Tècnica en prevenció riscos laborals, amb les especialitats de seguretat higiene ergonomia i psicosociologia auditora i perit judicial

Telèfon: 626105824

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a Scatalan@pv.ccoo.es