Photo

Sofía Iranzo Egea Universitat Politècnica de València

Valencia, España
Enginyeria Mecànica

Enginyera Física Investigadora
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email sofiairanzo@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Recentment he començat a treballar en investigació biomèdica a l’Instituto de Instrumentación para la Imagen Molecular (I3M) de la UPV.

Telèfon

625688910