Photo

Sonia Gimeno Gil Antonia Magdaleno Abogados y Economistas

València, Madrid y Bilbao Web
Dret ConcursalDret MercantilDret Processal CivilDret Processal Penal

Advocada
Contacte

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a sgimeno@amagdaleno.com

Contacte usant webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Abogada-socia de ANTONIA MAGDALENO ABOGADOS Y ECONOMISTAS (oficines a València, Madrid i Bilbao).
Especialista en Dret Processal, Mercantil i Concursal. Ha sigut anomenada administradora concursal per diversos jutjats mercantil d’Espanya, tant en procediments abreviats com a ordinaris. És també mediadora en matèria civil, mercantil i concursal.

Professora del Máster de Dirección Económica Financera y Control de Gestión d’ESTEMA-Escuela de Negocios (Universidad Europea de Madrid).

Ha intervingut com a conferenciant en diversos cursos i ponències sobre dret processal i concursal.

Telèfon

963 215 740