Tamara Martínez Lidón

Ajuntament de Torrevella

He desenvolupat una carrera multiarea basada en experiències que van des de l’empresaprivada, la gestió d’ONG en seu i terreny a Palestina i, en l’actualitat, l’assessoria política.

Telèfon: 625579512

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a tamara.martinez.lidon@gmail.com