Photo

Teresa Fayos Gardó Universitat de València

València Blog
Comerç ExteriorMàrquetingRelacions Internacionals

Professora
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email teresa.fayos@uv.es

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Especialista en Màrqueting Internacional, Internacionalització, Comerç Exterior.