Vanessa Vicente Altava

Fundació Tots Units

Durant els últims setze anys he fet tasques d’educadora en l’àmbit social. Els primers deu anys els vaig passar treballant en una comunitat terapèutica per a persones amb problemes d’addiccions tòxiques o no tòxiques en l’àrea de tractament i un d’aquests anys coordinant la seua vivenda tutelada de recolzament al tractament. I els sis següents he estat treballant en el món de la orientació laboral i educativa. Primer dirigint una Escola Taller i després fent la tasca de direcció i educativa en projectes de formació prelaboral per a aquelles persones que han quedat fora, de manera involuntària o voluntària, dels circuits laborals i que ara són població en risc d’exclusió o en exclusió social (tallers de millora de l’ocupabilitat per a joves, millora per a majors de 45 anys, prelaborals,…).

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a vanessavilafranca@gmail.com