Verònica Zaragoza Gómez

Universitat Oberta de Catalunya

Sóc doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Girona (2016) i llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de València (2009). Des del maig de 2010 em dedique a la investigació en literatura catalana moderna, amb atenció especial vers la producció femenina, en el si del grup de recerca NISE. Literatura de l’Edat Moderna de la Universitat de Girona. Amb aquest grup, he participat en diversos projectes d’investigació finançats pel Ministerio de Economía y Competitividad i per la Generalitat de Catalunya.

Al setembre de 2010, vaig presentar el treball de màster: “«Posà-la per ser humil en la muntanya més alta…»: La literatura femenina a l’edat moderna a Catalunya i a les Illes Balears” i, recentment, he finalitzat el doctorat amb la tesi doctoral: “«En vers vull desafiar…». La poesia femenina a l’àmbit català (segles XVI-XVIII). Edició crítica”, dirigida pel professor Pep Valsalobre.

Tot i que estic interessada en diferents aspectes de la cultura literària dels segles XVI-XVIII, la línia principal de la meva recerca és l’estudi de la literatura femenina de l’edat moderna als territoris de parla catalana. La tesi que he presentat està centrada fonamentalment en la catalogació i documentació de les autores de poesia a l’àrea lingüística catalana durant els segles XVI-XVIII i l’edició de l’obra, amb independència de la llengua literària. Per fer-ho, em dedique a rastrejar els arxius i biblioteques més importants del territori, en busca de testimonis de dones creadores, i estic donant-ne a conèixer els resultats a través de participació en congressos, volums col·lectius i revistes especialitzades.

He treballat també en el projecte de conversió en línia de Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l’edat mitjana i l’edat moderna (http://www.quern.cat/) i actualment també treballe en el projecte Corpus Textual de la Catalunya del Nord (Institut d’Estudis Catalans) (http://ctcn.espais.iec.cat/). A més, recentment he dirigit el dossier “Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l’edat moderna”, del Butlletí de la Reial Acadèmica de Bones Lletres de Barcelona (LIV- 2013-2014) (juntament amb Marc Sogues) i el monogràfic del primer volum de la revista Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture (juny 2013), dedicat a “L’escriptura en femení a les terres de llengua catalana (segles XVI-XVIII)”.

En el marc de les meves investigacions, he realitzat una estada predoctoral a l’Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a Mèxic (setembre-desembre 2014) i he estat guardonada amb la ‘Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner’ (Premis Sant Jordi, abril 2016) de l’Institut d’Estudis Catalans, pel projecte “La literatura femenina dels segles XVI-XVIII: catàleg d’autores i obres del domini lingüístic català”, que acabe de presentar (2017).

Pel que fa al meu àmbit professional, des de 2015 sóc professora col·laboradora de Literatura Catalana Moderna de la Universitat Oberta de Catalunya, treball que compagine amb ensenyament de valencià en un centre especialitzat i amb treballs d’edició i de correcció editorial.

[actualitzat abril 2017]

Envia missatge

Per contactar amb esta experta envia correo electrònic a veronica.zarago@gmail.com