Photo

Violeta Tena Barreda Revista El Temps

Castelló de la Plana
EconomiaInfraestructuresMedi Ambient

Periodista
Contacte

Envia missatge

To contact this candidate email violetatena1982@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Periodista de la revista EL TEMPS. Especialitzada en economia, medi ambient i infraestructures del País Valencià.